האודיטוריום במרכז פרס לשלום

מאחור ניתן לראות את שני החלונות, מאחוריהם נמצאים חדר הבקרה וחדר התירגום הסימולטני