אביזרי תקרה

בתמונה ניתן לראות מקרן על בסיס אינפרא אדום לצורך תירגום סימולטני, רמקול ימין וגשר (צוג) תאורה